terug naar de homepage

 

Mijn Verhaal.....
25-04-2014

Angelique Nossent

Op aarde zijn wij allemaal om te doen wat ons hart ons ingeeft … om bewust te zijn van wat is – zonder ons te verliezen in dingen van het hoofd. Mijn weg heeft mij geleid naar het anderen bewust maken van de sferen waarin wij leven.

Dit uit zich in mijn werk als landschapsontwerper bij de gemeente Rotterdam, mijn ontwerpbureau Begane Grond en mijn website Begin Gewoon, met het bijbehorende boek “In Kleur Gezegd” (binnenkort wordt deze gedrukt, klik hier om vooraf te bestellen). Om zoiets moeilijk grijpbaars als ‘sferen’ grijpbaar te maken heb ik een ‘tool’ ontwikkeld, ontstaan uit jaren onderzoek naar sferen en de tien elementen waar een sfeer voor mij uit bestaat. Deze tool draagt de naam ‘het Sfeerlabel’ en is te vinden op www.sfeerlabel.nl. Hiermee is het onder andere mogelijk om de ‘noss’ van een plek te meten: de Nederlandse Omgevings Sfeer- Schaal. Deze meet de hoeveelheid ‘stress’ die er op een plek ervaren wordt en geeft daarmee aan hoeveel of hoe weinig harmonie er aanwezig is. Iedere harmonische plek brengt ons dichter bij onszelf. Sferen die ons uit balans halen kunnen veranderd worden door de verschillende elementen van sfeer (geluid, licht, kleur, temperatuur enzovoorts) aan te passen. Hier hebben de meeste mensen wel een idee bij of passen dit zelf in hun huis toe. Heb je hier advies bij nodig, ik maak samen met onder andere binnenhuisarchitecten, kleur- en vormdeskundige sfeerplannen op maat. Zie www.beganegrond.nl .

Dat het bewust worden van sfeer ook kan leiden tot persoonlijke groei en tot het lekkerder in je vel zitten weten echter minder mensen.

Tijdens mijn leven heb ik voortdurend ervaren dat dit zo werkt. Door sferen te herkennen is het mogelijk ze buiten je te laten en blijf je gemakkelijker in je ‘eigensfeerlaag’. Je kiest zelf welke sferen je toe laat en welke je slechts herkent en erkent. Door je af te stemmen op harmonie kun je zelfs op niet-harmonische plekken jezelf blijven. Dit kun je doen door je voor te stellen dat je die harmonie beleeft, net zoals een Zenmeester de stilte in zichzelf aanroept om de chaos om hem heen los te laten.

Mijn persoonlijke levensverhaal kent nog talloze voorbeelden van hoe je het bewustzijn van sferen kunt aanwenden voor je persoonlijke ontwikkeling, het steeds meer jezelf zijn. Hoe je de waarheid ziet (mede bepaald door je vroegere ervaringen) bepaalt gewoonlijk nog altijd je dagelijks leven.

Door bewustwording heb ik de verschillende traumatische ervaringen die ik heb meegemaakt in mijn leven kunnen omzetten in bewustmakende lessen, waardoor ze nu niet meer meecreëren aan mijn dagelijks leven. In mijn boek In kleur gezegd lees je meer over mijn levenslessen en hoe je je eigen bewuste levenspad kan terughalen en helen. Momenteel kies ik ervoor om te spelen met de vormen, de kleuren en de klanken. Ik weet nu dat ikzélf bepaal hoe ik het leven creëer. En ik mag nu anderen laten zien hoe bewustwording van de sferen jezelf en je omgeving kan helen. En dat doe ik met veel liefde en plezier!

Angelique